Levizsgáztunk?!

Ha június, akkor vizsgák. Pécskán is.

Az Aradi Nap című világhálós helyen Felmérő: siralmas eredmény Kisperegen, Pécskán, Nagyzerénden címmel jelent meg az Arad megyei nyolcadikosok eredményeinek a híre., amelyhez heten szóltunk hozzá.

Tudósításaikban az újságírók nem szoktak a hír hátterét megnézni. A hír szent, a vélemény szabad alapján, akár igazuk is lehet, csakhogy az ördög mindig a részletekben bújik meg.

Tény, hogy a Pécskai 2-es számú Általános Iskola idén végzett nyolcadikosai összességében nagyon rosszul teljesítettek. Az eredmények megegyeztek a tantestület által várttal. Ez egy ilyen évfolyam volt.

Ugyanannak a tantestületnek a tanítványai, ugyanabban az iskolában korábban mindig jobban szerepeltek.

Lássuk az adatokat. A táblázatban a magyar tagozat vizsgatantárgyankénti jegyeinek átlaga összehasonlítható a román tagozatéval, illetve a pécskai középiskola románul tanuló nyolcadikosaiéval.

Év

Iskola

Vizsgázó

Román

Magyar

Matematika

Átlag

2011 2-es Általános magyar tagozat

14

6,66

8,36

6,21

7,08

2-es Általános román tagozaton

13

4,61

3,74

4,17

Gh. Lazăr középiskola

76

5,87

4,68

5,27

2012 2-es Általános magyar tagozat

15

6,07

7,63

5,94

6,54

2-es Általános román tagozaton

15

5,68

4,60

5,14

Gh. Lazăr középiskola

70

6,17

4,55

5,36

2013 2-es Általános magyar tagozat

15

6,32

7,91

7,18

7,13

2-es Általános román tagozaton

14

5,04

5,09

5,07

Gh. Lazăr középiskola

61

5,60

5,48

5,54

2014 2-es Általános magyar tagozat

10

4,85

6,55

5,72

5,70

2-es Általános román tagozaton

16

4,80

4,56

4,68

Gh. Lazăr középiskola

65

5,21

5,60

5,40

2015 2-es Általános magyar tagozat

7

4,82

6,40

4,90

5,37

2-es Általános román tagozaton

15

6,10

4,17

5,13

Gh. Lazăr középiskola

65

6,39

6,01

6,20

2016 2-es Általános magyar tagozat

8

4,84

6,28

4,73

5,28

2-es Általános román tagozaton

21

5,39

4,03

4,71

Gh. Lazăr középiskola

83

6,00

5,21

5,60

2017 2-es Általános magyar tagozat

8

5,10

5,45

3,52

4,69

2-es Általános román tagozaton

17

5,94

4,28

5,11

Gh. Lazăr középiskola

44

6,07

5,62

5,84

A táblázatból kitűnik, hogy a létszám csökkenése maga után vonta a vizsgaátlagok csökkenését.

A létszám pedig azért csökkent, mert egyrészt kevés magyar gyerek születik Pécskán, másrészt egyeseket a szüleik a semmivel sem eredményesebb román iskolába járatnak.

Bármely iskola eredményessége három lábon áll.

Kell hozzá a szülő, aki folyamatosan követi gyermeke iskolai eredményeit, és mindig elvárja, hogy elvégezze a rá bízott feladatokat.

Nagyon fontos az iskolában folyó munka mennyisége, és minősége, aminek a hatékonyságát csökkenti a szülői érdektelenség, de az is, ha a jó vagy jobb képességű magyar gyermekeket román iskolába járatják, mert akkor elmarad a magyar osztályban a tanulók közötti versengés a jobb eredményekért.

A harmadik tényező a közeg, amelyben az iskola létezik. Ha a közhangulat azt sugallja, hogy érdemes tanulni, mert jobbak lesznek az iskolás későbbi életkilátásai, akkor ez visszahat, javítja az iskolások eredményeit. Ahol azt hallja az ember, hogy ne tanulj, mert úgyse fogsz jobban élni, ott az iskola eredményessége is gyengül, és előbb-utóbb ez az életszínvonal csökkenésével fog járni.

A júniusban véget ért tanévben a román iskolába 8 magyarnak tűnő nyolcadikos gyerek járt, akiknek a vizsgaátlaga 7,53 volt, amivel a Gh. Lazăr iskola 5,84-es átlagát javították.

Az idei érettségizők között az aradi Csikyben Pécskáról sikerült az érettségije Boldizsár Bettinának (9,36), Oláh Szindy Zsuzsannának (8,10), Tamás Noéminak (8,06), Bacsilla Sándornak (7,52), Arros Katicának (7,01), Ruscsánszky Lászlónak (6,63), Nagy Orsolyának (6,18) és Stocker Richárdnak (6,17). A Gheorghe Lazăr középiskolában sikeresen érettségizett magyar végzősök: Mester Aranka (8,85), Molnár Tímea Klaudia (8,68), Tot Patrik (7,21) és Gál Krisztina (6,71). Tóth Bernadett, Kecskeméten a Piaristáknál érettségizett sikeresen.

Azon lehet elmélkedni, hogy vajon milyen átlaga lett volna most azoknak, akik nem tanulhattak magyarul. Boldizsár Bettina és a többi magyarul sikeresen érettségiző a bizonyság rá, hogy anyanyelven tanulva is lehet nagyon szép eredményt elérni.

A pécskai 2-es számú Általános Iskolában magyarul végezte a nyolcadikat az agrármérnökké lett Bartok András és Németh József, valamint Pálfi Emese és Dancu Gréta orvosok, és a sor folytatható.

Annak eldöntése viszont, hogy melyik gyerek tanulhat magyarul mindig a szülők kezében volt, van, és lesz!

38 éves tanári tapasztalattal állítom, hogy jobban jár az a gyermek, aki a családjában beszélt tannyelvű iskolába járhat.

Nagy István

A pécskai zsidó temető

Korábban már közzétettem az alábbiakat, de a technika ördöge elnyelte.

2007-8-ban kétszer voltam a pécskai zsidó temetőben, és 238 sírkövet fényképeztem le. 67 sírkő képéről nem tudtam leolvasni a neveket. A 171 olvasható sírkövön 207 név olvasható. A névsor a képek után olvasható.

A pécskai zsidó temető részletei…

Egy felfüggesztett portál keltette zsongás

2016. december 29-e és 2017. 2017. 01. 17-e között mintegy negyven írás jelent meg annak kapcsán, hogy az RMDSZ Progress Alapítványa megszüntette a világhálós Erdélyi Riport további írásokkal való frissítését. A portál hat szerzője 2017. január 5-én blogot indított ER – Szerkesztőség néven.

Az Erdélyi Riport megszűnéséhez 65 internetes helyből 50 helyen szóltak hozzá.

Az alig látogatott portálról két hét alatt sokkal több szó volt, és sokkal többen fejtették ki a véleményüket, és vitatkoztak róla, mint előtte hónapokon keresztül.

Az írók, megszólalók többségét a liberális jelzővel szokták illetni, de írt pár konzervatívnak tekintett szerző is a történésről.

A nyomtatott lapokban, világhálós helyeken megjelent írásokhoz sok olvasó szólt hozzá.

A portál megszűnése kapcsán petíciós kezdeményezés is született, amelyet 2017. 01. 2-a és 18-a között között 785-en írtak alá, akik közül mintegy százan megjegyzést is fűztek az aláírásukhoz, és 52-en nem fedték föl kilétüket.

A petíciót, és egyes írásokat megosztottak a fészbúkon is, ahol egyes helyeken igen sok hozzászóló, és hozzászólás összegyűlt.

A világhálós Erdélyi Riport felfüggesztése kapcsán megjelent írások, és hozzászólások 115 ezer szóra, 800 ezer karakterre rúgnak, és több, mint 300 A4-es oldalt töltenek meg. Megszűnik az Erdélyi Riport 001-185 Megszűnik az Erdélyi Riport 186-314

Az Erdélyi Riport megszüntető Progress Alapítvány a gazdája a maszol.ro portálnak is. 2016. végén utóbbinál is voltak személyi változtatások. Volt, akinek csak az éppen lejáró szerződését nem hosszabbították meg, és olyan is, akitől közös megegyezéssel váltak meg. A két történet közös osztója a Progress Alapítvány, így maszol.ro-s szövegek is látótérbe bekerültek.

A gyűjteményben szereplő szövegek megjelenési helyén és a fészbukon hozzászólók száma 201, akik közül 101-en csak egyszer szóltak hozzá. A legtöbbször hozzászólók lajstroma:

Hozzászólások helye

Hozzászólások száma

Hozzászólás-átlag helyenként

Nagy István 18 218 12,11
Szilágyi N. Sándor 9 198 22,00
Váradi Nagy Pál 9 148 16,44
Lajos Notaros 3 76 25,33
Stanik István 5 72 14,40
Magyari Nándor László 10 52 5,20
Albert Antal Orsolya 5 49 9,80
László Márkó 5 46 9,20
Papp Sándor Zsigmond 4 37 9,25
Sipos Zoltán 5 32 6,40
Fall Sándor 6 27 4,50
Agoston Hugo 2 26 13,00
László F. Török 5 21 4,20
Mary Szőke Magdala 4 19 4,75
Zsombor Ferencz 9 18 2,00
Grausam Géza 9 17 1,89
E Ferencz Judit 4 16 4,00
Molnár Attila 1 12 12,00
Vásárhelyi István 2 12 6,00
Éva Rácz 1 11 11,00
Papp Gyula Attila 2 11 5,50
Zoltán Zsolt Mészáros 4 11 2,75
Opris Tibor Istvan 1 10 10,00
Zsolt Erdei 1 9 9,00
Haaz Sandor 2 9 4,50
Péter Bányai 6 9 1,50
Szigeti Enikő 1 8 8,00
Bakk Miklós 2 8 4,00
Tomi Bodor 3 8 2,67

Az 50 hozzászólásos helyből 1–1 hozzászóló volt öt helyen, 2–2 háromon, 3–3 héten, 4–4 haton, 5–5 négyen, hat egyen, 7–7 kettőn, 8–8 és 9–9 négyen, és 10–10 kettőn. A legtöbb hozzászóló és hozzászólás a következő helyeken volt:

hozzászólók hozzászólások hozzászólás
– nap –
Beadvány az Erdélyi Riport megszüntetése ellen
/ 2017. 01. 02.
106 106
Megszűnik az Erdélyi Riport (?) / 2016. 12. 29. 29 70 9
Szilágyi N. Sándor megosztása
Ivan Karamazov: Beadvány az Erdélyi Riport megszüntetése ellen  / 2017. 01. 2., 15:31
27 242 10
Stanik István megosztása / 2017. 01. 8., 20:33 26 567 8
Balogh Levente, Pap Melinda, Rostás Szabolcs – Áll a bál az RMDSZ-es sajtónál / 2017. 01. 03. 19 23 3
Ágoston Hugó – Nyílt levél Maszol-ügyben Kelemen Hunornak / 2017-01-10 17 50 5
Ivan Karamazov (Demény Péter) megosztása / 2017. 01. 2., 12:30 14 23 2
Stanik István megosztása / 2017. 01. 2., 18:06 14 136 6
Szilágyi N. Sándor megosztása
Beadvány az Erdélyi Riport megszüntetése ellen / 2017. 01. 7., 9:35
13 49 2
Kelemen Hunor válasza Ágoston Hugó nyílt levelére Maszol-ügyben / 2017. 01. 12 12 23 5

Hozzászólások csak a közlést követő néhány napon voltak. A lecsengés időtartama így oszlott meg: 10–10 nap két helyen, 9 háromon, 8, 7 és 6 egyen, 5 haton, 4 kettőn, 3 ötön, 2 napon vagy csak a megjelenés napján szóltak hozzá tizennégy helyen. Az 50 helyből csak 10 helyen szóltak hozzá több mint 5 napon át.

A fészbúkon hozzászólók 2017. 01. 14-én létrehozták a Merre tovább, romániai magyar nyilvánosság? nyilvános csoportot. A csoportnak 2017. 01. 18-án 85, 29-én 103 tagja volt. Ezen a helyen érdekes felvetések és szövegközlések, no meg persze hozzászólások születtek. Merre tovább, romániai magyar nyilvánosság – fészbúkcsoport

Hogy lesz-e tárgyiasult hozadéka a kezdeményezésnek, egy szervezet, amely az eddigi erdélyi gyakorlatnál a magyarság érdekeit hatékonyabban szolgáló, nyomtatott és világhálós sajtót, nyilvánosságot hoz létre az majd elválik.

Erdélyi magyar politikai közélet 2003–2013

Az Aradon élő, Temesváron született Borbély Zsolt Attila 2013-ban kapott egy öt hónapos ösztöndíjat, hogy megírja a romániai, az erdélyi magyar politikai közélet 2003–2013 közötti történetét.

EMNT-10 borító

A kötetet tegnap, 2014. február 17-én mutatta be az aradi Tulipán könyves-borházban.

DSC_3639b

A szerző által fölkért kérdezőként lehettem részese az eseménynek. Erdélyi magyar politikai közélet 2003–2013 részletei…

Nagyvarjas (1333, 1822… ?!)

Írta”: a nagyvarnyasi nép. Fölidézte, mögidézte, mögfésülte, tötte-vötte, gépbe tötte: Szabó István (Nagyvarjas – Sarkad – Szöged, 2013 október)
Megjelent az Aradi Alma Mater Alapítvány Szövétnek című kiadványának 2013. decemberi számának 6–12 oldalain.

Elhangzott 2013.október 12-én, a Szeged-Alsóváros Mátyás-téri Ferences Kolostor Nagytermében, az Ötágú síp Kulturális Egyesület összejövetelén.

Nagyvarjasi iskola és templom

Éccör régön éggy kisvarnyasi faluesze aszonta, hogy ű úgy tuggya, hogy mikor az Úristen a világot teremtötte, akkor aszonta, hogy sok jó embör kis helyön is elfér. Így lött Kisvarnyas. A többiek mög mönnyönek innét dógukra. Oszt így lött Nagyvarnyas. (Mákos Ferenc körösztapám)

Nagyvarjas (1333, 1822… ?!) részletei…

Pécskaiak, rokon lelkek, magyarok

2005. óta az Arad megyei Pécskán novemberben évente van Klebelsberg-nap. Idén Ormós Zsigmondra figyeltünk, de Klebelsberg Kunot sem feledtük. Jobbnál jobb előadások hangzottak el. Az eddigi rendezvények állandó résztvevője, Irházi János újságíró szerint „nagyon színvonalas volt”. Az elhangzott előadások: Szekernyés János, helytörténész, műkritikus, irodalom- és művelődéstörténész, újságíró, szerkesztő – A szabadelvűség és a művészetek elkötelezettje. 200 esztendeje Pécskán jött a világra Ormós Zsigmond, Miklósik Ilona, muzeológus művészettörténész – Ormós Zsigmond családja, az ember és az intézményteremtő, Bodó Barna, docens politológus, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Ormós Zsigmond temesi szereplése és politikusi pályája és Dr. Erdősi Károly, a pesthidegkúti Klebelsberg Kuno Emléktársaság ügyvezető elnöke – Nemzeti önismeret – Klebelsberg öröksége. A rendezvény résztvevői megkapták a 2012-es Klebelsberg-nap előadásait tartalmazó Klebelsberg-napi füzetek 3. kötetét.

Ormós Zsigmond portréja,  Id. Vastagh György festménye - a temesvári képtárban

Ormós Zsigmond portréja,  Id. Vastagh György festménye – a temesvári képtárban

Puskás-Klebelsberg-szobor

Jecza Péter Klebelsberg-szobra Pécskán Pécskaiak, rokon lelkek, magyarok részletei…

Ha november, akkor Pécskán Klebelsberg-nap, videókkal

Idén november 23-ára esett az a nap, amikor a 2-es számú Általános Iskolában a helyi Kálmány Lajos Közművelődési Egyesület megszervezte a Klebelsberg-napot.

Az Aradi Hírek, és a Nyugati Jelen is írt az eseményről.

Az Aradi Hírek meg is kérdezte Nagy Istvánt, a Kálmány Lajos Közművelődési Egyesület elnökét, és Miklósik Ilonát, a nap egyik előadóját.

Az 1875. november 13-án Magyarpécskán született Gróf Klebelsberg Kuno nevét viselő, évenként ismétlődő rendezvényen idén Ormós Zsigmondra emlékeztünk.

Ormós Zsigmond portréja. Rusz Károly metszete, VasárnapiÚjság1872aug25

Ormós Zsigmond portréja. Rusz Károly metszete, Vasárnapi Újság 1872. aug. 25.

Kétszáz éve annak, hogy Ormós Zsigmond – 1823. február 20-án –, szintén Magyarpécskán született.

Ormós Zsigmond portréja. Id. Vastagh György festménye

Ormós Zsigmond portréja, id. Vastagh György 1885-ben elkészült festménye, amelyet a 70. születésnapjára, a megyétől kapott ajándéka, és ma a Temesvári Képtárban látható. Ha november, akkor Pécskán Klebelsberg-nap, videókkal részletei…