Klebelsberg-nap 7. – A jezsuitákról

A 2010. november 6-ai pécskai Klebelsberg-nap Mester Jánosra való emlékező része alkalmat adott arra, hogy a néhai jezsuitára emlékezve ismertessük a rendet.

Először Bella Ibolya, a Pécskai 2-es számú Általános Iskola hittantanára mutatta be a jezsuita rendet. Klebelsberg-nap 7. – A jezsuitákról részletei…

Klebelsberg-nap 6. – Mester János emlékezete

A 2010. november 6-ai Klebelsberg-nap második részét a Magyarpécskán született Mester Jánosnak szenteltük, akiről először dr. Oláh János főiskolai tanár – SZTE JGYPK Szeged – írását olvastuk föl.

Az alkalomra egy kiadvány is készült, amely itt található. Klebelsberg-nap 6. – Mester János emlékezete részletei…

Klebelsberg-nap 5. – A Klebelsberg szoborról

A 2010. november 6-ai Klebelsberg-napon a szoboradományozó iskola, a Budapesti Puskás Tivadar Távközlési Technikum igazgatója, dr. Horváth László, majd Nagy István elevenítette föl a tíz évvel korábban történteket.

Dr. Horváth László emlékezik

Azt hiszem, hogy nagyon fontos elmondani Önöknek, hogy ez a szobor hogyan alakult ki. Klebelsberg-nap 5. – A Klebelsberg szoborról részletei…

Klebelsberg-nap 4. – Szűcs Zoltán konzul előadása

A 2010. november 6-ai pécskai Klebelsberg-nap délelőttjének második részét Mester Jánosnak szenteltük.

Az asztalnál – balról jobbra – Bogoly József Ágoston, Nagy István, Bella Ibolya, Szűcs Zoltán és SJ Pakot Géza.

Erre az alkalomra készült az a füzet, amely itt található.

Az első előadó Magyarország kolozsvári konzulja, dr. Szűcs Zoltán volt. Klebelsberg-nap 4. – Szűcs Zoltán konzul előadása részletei…

Klebelsberg-nap 3. – Ujváry Gábor előadása

A 2010. november 6-án tartott Klebelsberg-napon az egyik legjelesebb Klebelsberg-kutató, dr. habil Ujváry Gábor történész, főiskolai tanár tartott előadást a Magyarpécskán született Gróf Klebelsberg Kunoról. Alább annak általam szerkesztett változata olvasható.

Élt ötvenhét évet, dolgozott egy évszázadnyit

Ujváry Gábor előadása

Klebelsberg Magyarpécska szülötte, de nem volt különösebb köze ehhez a városhoz. Másfél éves, amikor huszárszázados édesapja lovasbaleset után meghal, utána Székesfehérváron, édesanyja családjában nevelkedik. Valószínű, hogy életében többet nem tért vissza ide.

Klebelsberg-nap 3. – Ujváry Gábor előadása részletei…

Klebelsberg-nap 2.

Idén évfordulós ünnepség volt a Pécskai 2-es számú Általános Iskolában. A körülmények úgy hozták, hogy az alkalomra szánt könyvem csak később tudtam befejezni. Így került a könyv bemutatója a Klebelsberg-nap előestéjére. A tulajdonképpeni Napot a pécskai Klebelsberg-szobor leleplezése 10. évfordulójának, valamint Magyarpécska másik érdemes szülöttének, Mester Jánosnak szenteltük, és 2010. november 6-án tartottuk. Klebelsberg-nap 2. részletei…

Klebelsberg nap 1. – Pécskai – magyar – oktatás, Európából … Európába

2005. óta minden év novemberében szervezünk Klebelsberg-napot Pécskán. Idén november 6-án tartottuk.

5-én a másnapi Klebelsberg-nap jegyében mutattam be a pécskai magyar oktatásnak szánt könyvem.

Alább a könyvbemutatón elhangzottak olvashatók.

Nagy István

Mindennapi tapasztalat, hogy a többségi tengerben sok minden történik, ami ittlétünk agyonhallgatását, múltunk letagadását, elvételét szolgálja.

Az oktatás az egyik legfontosabb ember-, és közösségformáló tevékenység. Ezért egyáltalán nem mindegy, hogy mi történik az iskolákban

Klebelsberg nap 1. – Pécskai – magyar – oktatás, Európából … Európába részletei…

Klebelsberg-nap Pécskán

November 7-én, szombaton tartjuk az idei Klebelsberg-napot.

A rendezvény helyszíne a Pécskai 2-es számú Általános Iskola díszterme.

Bemutatjuk a Kálmány Lajos válogatott tanulmányait Magyar hitvilág címen tartalmazó kötetet.

A kötet egyik tanulmánya a sok közül a Világunk alakulásai nyelvhagyomanyainkban.

A rendezvény programjáról részletesebben innen lehet többet megtudni.