Lukács István

Lukács István Magyarpécskán  született 1920. február 20-án, és Vekov Károly kolozsvári történész kutatásai szerint 1958. szep­tem­ber el­se­jén, 23-24 óra kö­zött ki­lenc ki­lenc tár­sá­val együtt, Ara­don, ki­vé­gez­ték Szoboszlay Ala­dárt és a per fő vádlottait – köztük Lukács Istvánt is – és is­me­ret­len he­lyen el­han­tol­ták őket.

A Katolikus Lexikonból megtudhatjuk, hogy a legnagyobb romániai kommunistaellenes szervezkedés résztvevőinek perében – a Szoboszlay-perben, Erdélyben – 1958. V. 30-án hirdettek ítéletet. Fő vádlottja Szoboszlay Aladár (1925-58) volt, aki 1948. és 1951. között Magyarpécskán volt segédlelkész. Az 56 vádlottból papok: Ábrahám Árpád torjai plébános (halál), Dénes Dávid hátszegi plébános (20 év), Ferencz Béla Ervin OFM (életfogytiglan), Karácsony István OFMConv (22), Kosza József ozsdolai plébános (10), Kovács Balázs szentkatolnai plébános (4), Kovács Béla törcsvári plébános (7), Mezei Mór Levente OFM (20), Müller Jenő érszegi plébános (15), Ráduly Géza csíkmadéfalvi plébános (életfogytiglan), Ráduly István gelencei plébános (22), Dan Aurél g. kel. főesp. (18). – Halálra ítélt világiak: Draganita Mogyorós Mária, Fîntînaru Alexandru, br. Huszár József kolozsvári sekrestyés, Kónya István marosvásárhelyi ügyvéd, Lukács István magyarpécskai kereskedő, Orbán Károly, Orbán István csíkszeredai földműves, a csíkszeredai Tamás testvérpár. – A börtönre ítéltek közül többen a galaci börtönben meghaltak, a többi elítélt 1964 körül szabadult.
Lukács István részletei…