Kálmány Lajos Pécskán

A történet 1970-es évekre nyúlik vissza.

Volt Pécskán egy tanító, Gulácsi Zoltán, és egy magyartanár, Apácai Bölöni Sándor, akiknek a néprajzi gyűjtés volt a hobbijuk. 1978-ban Aradon megjelent a Búza, búza, de szép tábla búza című népballada- és dalgyűjtemény könyvecskéjük.

Bölöni Sándor tudott Kálmány Lajos működéséről, és amikor 1995 táján Pécskán fölmerült egy jogi személyiséggel rendelkező magyar civil szervezet létrehozása, akkor ő javasolta, hogy Kálmány Lajos legyen annak a neve.

A Kálmány Lajos Közművelődési Egyesületet (KLKE) 24-en alapítottuk, és 1997. május 23-án jegyezte be az aradi bíróság. Elnöke Dr. Pálfi Sándor helyi családi orvos lett.

Az egyesület 1997-ben kiadta Apácai Bölöni Sándor Cú, vénasszony bábája, Arad megyei népmesék és közmondások, szólások gyűjtését, majd 1998-ban Gulácsi Rozália Magyarpécska közművelődési életének emlékalbuma című könyvét is.

1999. november 5-6-án Kálmány Lajos emléknapokat szervezett a Dr. Pálfi Sándor vezette Egyesület, amelyen Faragó József akadémikus, a könyv szerkesztője mutatta be Apácai Bölöni Sándor Betyárgyerek az erdőben, Arad környéki népballadák című könyvét, és Dr. Burány Béla orvos professzor, néprajzi gyűjtő beszélt Kálmány Lajosról.

Ennek a rendezvénynek a záró momentuma volt a Kálmány Lajos emléktábla elhelyezése a római katolikus templom falára.

Az emléktábla feliratát Péter László professzor, Kálmány-kutató javasolta.

Ez az emléktábla másik négy társaságában látható, elhelyezésük időrendjében: Ormós Zsigmond, Gróf Klebelsberg Kuno, Kálmány Lajos, Mester János és Nagy Oszkár.

A KLKE elnöke 2005-ben alulírott lett, és évenként Klebelsberg-napokat szervezett.

A korábban elhelyezett emléktáblák:

A 2005. november 19-én a rendezvény témája: Közösségi oktatás, helyi oktatás, kisebbségi oktatás, valamint Klebelsberg Kuno emlékezete volt.

2008. november 29-én bemutattuk prof. dr. Péter László: Kálmány Lajos – válogatott tanulmányok című könyvét.

A kötet a Péter László által Kálmány Lajosról 50 év alatt írott tanulmányokat, cikkeket tartalmazza. A professzor úr kérésére végeztem el a tördelőszerkesztői munkát az eredetileg különféle lapokban vagy kötetekben megjelent írásokat.

A könyv a szegedi Bába Kiadó és a Pécskai Kálmány Lajos Közművelődési Egyesület kiadásában jelent meg.

Majzik István, a Bába kiadó vezetője, Zabán Márta irodalomtörténész és Nagy István

2009. november 7-én mutattuk be a Kálmány Lajos – Magyar hitvilág című könyvet.

Ez a kötet tartalmaz minden Kálmány Lajos tanulmányt, és Péter László kezdeményezésére született. A nyomdai előkészítést én végeztem, és a pécskai Kálmány Lajos Közművelődési Egyesület adta ki.

Némi szomorúsággal állapítom meg, hogy a megjelenése óta eltelt 14 év alatt ez a kötet nem érte el a szakma, a néprajzosok ingerküszöbét. Sehol sem találkoztam egy érdemi recenzióval pedig Kálmány Lajos elméleti tevékenysége, szakmaisága, látásmódja, módszere, meglátásai megérnének egy szakszerű, alapos körüljárást.

Érdekes lehet például az a belső feszültség, ami az akkoriban felkarolt magyar–finnugor kapcsolódás és a Kálmány által lépten-nyomon meglelt magyar-türk kapcsolatok között feszül.

Azt is figyelemre méltónak tartom, hogy Kálmány szívén viselte a magyarok sorsát, és fontosnak tartotta a helyenként keletkező népfölösleg szétterítését azokra a helyekre, ahol a magyarok kevesebben voltak, mint a más etnikumúak, hogy ott ezzel erősödjön a magyar jelenlét.

Egy néprajzos szakember persze sok más vetületét is feltárhatná az etnográfus Kálmány Lajos tanulmányainak, ha venné a fáradtságot.

2010. november 6-án Gróf Klebelsberg Kuno és Mester János emlékezete képezte a Klebelsberg-nap tárgyát, amely a Mester János emléktábla leleplezésével zárult.

2011. november 26-án a Magyar tannyelvű közoktatás 2011-ben és később, Romániában, és Arad megyében volt a konferencia témája.

2012. november 17-én Gróf Klebelsberg Kuno és a kisebbségek képezte a Klebelsberg-nap gerincét.

Makkai Béla és Miklós Péter voltak az előadók

2013. november 23-án a 25 magyar év 1989 decembere után Pécskán, Arad megyében és Romániában címmel rendezett konferencián a 25 évvel korábban alakult Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályaívét jártuk körül.

Erdősi Károly Gróf Klebelsberg Kunoról tart előadást

A 2014. évi Klebelsberg Napot az RMDSZ 25 évének szenteltük.

Az eddigi utolsó pécskai Klebelsberg Napon, 2016. november 19-én Nagy Oszkár festőművészre emlékeztünk egy képeinek utánnyomásaiból összeállított kiállítással és a templomra előző évben elhelyezett emléktáblája megáldásával.

A papi pályáját Csanádpalotán befejező Kálmány Lajost 1875. augusztus 16-ától nevezte ki pécskai káplánnak Németh József segédpüspök. A két települést összekötő egykori út neve Pécskán Palotai út, Csanádpalotán pedigy nyilván, hogy Pécskai út.

Pécskára érkezése utáni első írásban fennmaradt tevékenysége egy temetés, amit 1875. augusztus 18-án végzett.

Ezt követően még 326-szor temetett 1877. április 6-ai utolsóval együtt.

A kereszteléseit 1875. augusztus 21-én kezdte,

és a 403-ból az utolsó kettőt 1877. április 12-én végezte.

Első esketését 1877. augusztus 23-án,

míg az utolsó kettőt a 31-ből 1877. január 16-án végezte.

1875. november 15-én egyetlen napok négy esketést végzett.

Érdekes néhány pillantást vetni a papi feladatoknak a plébános és a két káplán közötti megoszlására.

Kálmány Lajos pécskai szolgálatának 605 napján 327-szer temetett. Ő temette el a halottak 60,33%-át.

Temetések
1875. augusztus 21. – 1877. április 6.
Halkóczy Márton
1875-11-03
376,83%
Kálmány Lajos
1875-08-21
1877-04-12
32760,33%
SZABADOS JÓZSEF
esperes plébános
1876-03-30-tól
30,55%
Szathmáry Géza
1875-11-04
1875-11-14 1876-03-30-ig
helyettes plébános
1876-11-28
13124,17%
Hettrich Jakab
1876-11-29
437,93%
x10,18%
Mindösszesen542

Kálmány keresztelte a kereszteltek 45,64%-át.

Kereszteltek
Halkóczy Márton
1875-11-03
465,21%
Kálmány Lajos
1875-08-21
1877-04-12
40345,64%
SZABADOS JÓZSEF
esperes plébános
1876-03-30-tól
627,02%
Szathmáry Géza
1875-11-04
1875-11-14 1876-03-30-ig
Helyettes plébános
1876-11-28
23526,61%
Hettrich Jakab
1876-11-29
12614,27%
Viskovszky Florián
Debreceni káplán
40,45%
x70,79%
Mindösszesen883

Az esketések 19,38%-át osztották Kálmány Lajosra.

Esketések
Halkóczy Márton
1875-11-03
21,25%
Kálmány Lajos
1875-08-21
1877-04-12
3119,38%
Szathmáry Géza
1875-11-04
1875-11-14 1876-03-30-ig
helyettes plébános
1876-11-28
8653,75%
SZABADOS JÓZSEF
esperes plébános
1876-03-30-tól
3220,00%
Hettrich Jakab
1876-11-29
95,63%
Mindösszesen160

Kálmány pécskai működése alatt a plébános, Vinkler János már nem végzett keresztelést, temetést és esketést. Utoljára 1872. január 22-én temetett, 1873. június 9-én keresztelt és 1974. július 11-én esketett. Sírköve szerint Vinkler János 1876-ban halt meg, de a temetések regiszterében nem találtam meg az időpontot. A Nagyhalmágyi Stéger Sándor későbbi plébános által írt Magyarpécska múltjából könyv szerint Vinkler 1873. november 8-án halt meg, ami a fentiek miatt nem lehet igaz.

Kálmány Lajos pécskai káplánkodása idején 1875. november 14-étől 1876. március 30-áig, amikortól Szabados Józsefet nevezte ki a püspök plébánosnak, káplántársa – Szathmári Géza –, helyettes plébános is volt.

Megnéztem, hogy Kálmány Lajos pécskai működése idején jellemzően hány évesen nősültek a férfiak? A legtöbben 23 évesen és a 26 vagy több évesek között már özvegyek is voltak.

Házasságkötés
Életkornőtlenözvegy
192
207
219
2218
2329
24251
2514
26101
2721
2843
3001
312
3211
3301
3602
3705
3801
3902
4003
4101
4202
4311
4501
4611
4801
5101
5411
5501
5801
6001

A férjhez menő hajadonok közül a legtöbben 19 évesek voltak, és a 24 évesektől már özvegyeket is találunk a férjhez menők között.

Házasságkötés
Életkorhajadonözvegy
164
1713
1815
1926
2019
2121
2212
236
2422
2531
2633
2712
281
2902
3001
3101
3211
3312
341
3502
3601
3702
3802
3911
411
4201
4301
4401
4501
4901
5001

2023-ból nézve érdekes a házasultak közötti korkülönbségek megoszlására is vetni egy pillantást. A kettő és öt év közötti különbség volt a jellemző.

Korkülönbség
Vőlegény – menyasszony
Korkülönbségeset
– 141
– 51
– 41
– 32
– 21
– 13
011
111
225
318
423
517
612
78
88
94
106
122
141
151
161
181
201
271

Kálmány Lajos idejében márciusban, áprilisban és decemberben nem házasodtak a fiatalok, és a legtöbb esküvő novemberben volt.

Az esküvők hónaponkénti megoszlása
1875. szeptember4
1875. október1
1875. november37
1875. december0
1876. január14
1876. február24
1876. március0
1876. április0
1876. május14
1876. június5
1876. július1
1876. augusztus2
1876. szeptember2
1876. október9
1876. november23
1876. december0
1877. január15
1877. február9
1877. március0

A halottak életkor szerinti megoszlása mostani szemmel nézve katasztrofális volt. 1875-77-ben a pécskai csecsemők 46,67%-a nem érte meg az első születésnapját, további 21,77% meghalt 15. születésnapja előtt. A meghaltak 22,87%-a 15 és 60 év közötti volt, és a 60 fölöttiek 8,85%-ot tettek ki.

A temetettek korcsoportok szerint
Kálmány Lajos pécskai tartózkodása alatt
ÉletkorTemetettek
0 – 1 hét7575253

46,67%
1 – 2 hét5168
2 – 3 hét17
3 – 4 hét2067
1 – 6 hónap47
7 –12 hónap4365
1 – 2 év32118

21,77%
2 – 5 év3672
6 – 10 év36
11 – 15 év1474
15 – 20 év13124

22,87%
21 – 25 év15
26 – 30 év14
31 – 35 év18
36 – 40 év1764
41 – 45 év8
46 – 50 év12
51 – 55 év13
56 – 60 év14
61 – 65 év184848

8,85%
66 – 70 év10
71 – 75 év6
76 – 80 év11
81 – 85 év2
86 – 90 év0
91 – 95 év0
96 – 100 év1

Akik 2023-ban a közegészségügyet és az egészségügyi ellátást és a tudományt szidják, azok gondolkozzanak el ezen az utolsó képen, a rajta szereplő számokon.

Néhány adat Pécskáról.

1765-től 1925 októberéig volt Rác, majd Oláh, majd Ó-, majd Román Pécska meg Magyarpécska. 1925-től lett Pécska meg Rovine, ez utóbbinak semmi köze a helyhez, és nem tudható, hogy ki, miért, hogy találta ki. Erdély, Bánság és a Részek közigazgatási bekebelezésekor senkit nem kérdeztek meg a név adásakor. Ez 1960 szeptemberéig tartott, amikor se szó, se beszéd a román kommunisták összecsapták a két községet egyetlen közigazgatási egységbe. Így lett a mai Pécska, amit gyűjtőnévként már az 1845-ös helyi dohánybegyűjtő esetében is használtak.

Pécskának kiterjedt tanyavilága volt, mintegy 900 tanyával.

Pécska lakossága az idő múlásával:

Nagy István, pécskai fizikatanár

2023. május 6.

Elhangzott Csanádpalotán, a Kálmány Lajos konferencián:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .