Képek a XIX. Partiumi Honismereti Konferenciáról

A konferencia programja ez volt:

Az alábbiakban a műsorrendet olvashatják.

A konferencia központi témája: A Partium és a Bánság egyházi műemlékei. Nagy személyiségeink emlékezete. Hagyományaink.

Szeptember 6., péntek

11 óráig – A vendégek fogadása

11.: ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ; Szózat

11.01-11.11: Ökumenikus áhítat – Csűry István református püspök, valamint a római katolikus egyház képviselője

A résztvevőket köszönti:

11.11 – 11.13: Dukrét Géza, a PBMET elnöke

11.13 – 11.18: Kovács Jenő polgármester, nagykárolyi RMDSZ-elnök

11.18 – 11.23: Csulák Péter konzul

11.23 – 11.26: Riedl Rudolf, a Szatmár Megyei Tanács alelnöke

11.26 – 11.29: Debreczeni-Droppán Béla, a Honismereti Szövetség elnöke

11.29 – 11.32: Fehér József, a Kazinczy Ferenc Társaság elnöke

11.32 – 11.35: Révász Gizella, a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány elnöke

11.35 – 11.38: Ráday Mihály, Város- és Faluvédők Szövetségének elnöke

11.38 – 11.41: Gaál György, a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság elnöke

11.41 – 11.55: Húsz esztendős a társaságunk. Ismerteti Dukrét Géza elnök

11.55 – 13.00: A Fényes Elek-díjak átadása. Pályázatok díjazása

PLENÁRIS ÜLÉS

13.00 – 13.30: Nagykároly történelme – előadó: Németi János

13.30 – 14.00: A Károlyi család és a Károlyi-kastély – előadó: Hágó Nándor, Nagykároly

15.30-tól a református gyülekezeti teremben. Elnök: Kupán Árpád, Nagyvárad

16.00 – 16.30: Nagykároly és környéke egykoron – előadó: Starmüller Géza, Kolozsvár

16.30 – 16.50: A nagykárolyi Károlyiak címerei – előadó: Fazekas Loránd, Szatmárnémeti

16.50 – 17.10: Arcképvázlat Cs. Sebestyén Károlyról – előadó: Filep Antal, Budapest.

Szeptember 7., szombat

Elnök: Fazekas Loránd, Szatmárnémeti

09.00 – 09.20: A Nagyboldogasszony plébániatemplom – előadó: Erdei János, Szilágysomlyó

09.20 – 09.40: Az Újaradi Római Katolikus Egyház és templom története – előadó: Ujj János, Arad

09.40 – 10.00: A temesvári belvárosi zsinagóga története – előadó: Dr. Jancsó Árpád, Temesvár

10.00 – 10.20: Pálos örökség a nagyváradi premontrei templomban – előadó: Pásztai Ottó, Nagyvárad

10.20 – 10.40: Kelemen Lajos élete és munkássága – Előadó: Gaál György, Kolozsvár

10.40 – 11.00: Adalékok Ormós Zsigmond jellemrajzához – előadó: Tácsi Erika, Temesvár

11-től elnök: Ujj János, Arad

11.30 – 11.50: Nők, akik hazájuk iránti hűségüket 1848-49-ben tettekkel bizonyították – előadó: Dr. Vajda Sándor, Borosjenő

11.50 – 12.10: 310 éve. Minoriták Aradon, a közjó szolgálatában – előadó: Matekovits Mihály, Arad

12.10 – 12.30: Egy Arad megyei nemesi család története – előadó: Deák József, Borossebes

12.30 – 12.50: Kétszáz esztendeje született Petrás Incze János – előadó: Halász Péter, Gyimesközéplok

12.50 – 13.10: Halaváts Gyula geológus régészeti és építészettörténeti munkássága – előadó: Wanek Ferenc, Kolozsvár

13.10 – 13,30: Sinka István költő, író életútja – előadó: Dánielisz Endre, Nagyszalonta

13.30 – 13.50: Akiről nemigen beszélünk: Teleki Sándor – előadó: Nagy Béla, Élesd

13.50 – 14.00: Kérdések, kiegészítések

14-től elnök: Bara István, Szatmárnémeti

16.00 – 16.30: Dózsa György isaszegi emlékezete – előadó: Szendrő Dénes, Isaszeg

16.30 – 16.50: Grand Miklós buziási néptanító és méhész – előadó: Vallasek István, Marosvásárhely

16.50 – 17.20: Szentek és királyok a magyar népi játékokban – előadó: Lázár Katalin, Budapest

17.20 – 17.40: Érmihályfalvi betlehemes játék – előadó: Kovács Rozália, Érmihályfalva

18.00 – 19.30 KÖZGYŰLÉS

Szeptember 8., vasárnap

Szakmai kirándulás. Vezető: Bara István

08.30 – 09.15: Kismajtény – koszorúzás az emlékműnél

09.25 – 10.25: Nagymajtény – római katolikus templom

10.40 – 11.20: Királydaróc – református templom

11,35 – 12.15: Érszentkirály – református templom

12.35 – 15.30: Tasnád – református és római katolikus templom

16.00 – 16.35: Sződemeter – Kölcsey-emlékhely

17.00 – 18.00: Szilágypér – református templom

A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Nagykároly Polgármesteri Hivatala

Károlyi-kastély

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület

 

Az alábbi képeket a 2013. szeptember 6-7-ei eseményeken készítettem.

A konferencia megnyitása:

 01 prezídium a kastélyban DSC_8718

05 terem DSC_8722

02 Csűry István ref. püspök DSC_8719

Csűry István református püspök

03 katolikus esperes DSC_8720

római katolikus esperes

04 Kovács Jenő DSC_8721

Kovács Jenő polgármester

06 konzul DSC_8725

Magyarország kolozsvári konzulja

18 Kovács Jenő, Dukrét Géza, DSC_8745

Kovács Jenő polgármester átveszi Dukrét Géza elnöktől és Bara Istvántól a Fényes Elek díjat

17 Kovács Jenő, Németi János DSC_8744

Németi János fölolvassa a laudációt

16 Dukrét Géza DSC_8743

Dukrét Géza bemutatja Nagy Magdolna Fényes Elek díjának az oklevelét

15 Dukrét Géza DSC_8742

Dukrét Géza a Fényes Elek emlékéremmel

14 kitüntetett DSC_8741

13 Nagy Magdolna kitüntetett DSC_8740

Nagy Magdolna kitüntetett

12 Wanek Ferenc DSC_8738

Wanek Ferenc, Erdélyi Múzeum-Egyesület

11 Gaal György DSC_8737

Gaál György, Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság

10 Révász Gizella DSC_8730

Révász Gizella, Határon Túli Emlékhelyekért Alapítvány

09 Fehér József DSC_8729

Fehér József, Kazinczy Ferenc Társaság

08 Debreczeni-Droppán Béla DSC_8728

Debreczeni-Droppán Béla, Honismereti Szövetség

07 Riedl Rudolf DSC_8727

Riedl Rudolf, Szatmár Megyei Tanács

20 Ujj János DSC_8747

Ujj János oklevelet kap

19 Puskel Péter DSC_8746

Puskel Péter oklevelet kap

A tanácskozás képei

01 aradiak DSC_8724

02 aradiak DSC_8739

Nagykároly történelme – előadó: Németi János:

03 Németi János DSC_8749

04 Németi János DSC_8752

05 Németi János DSC_8753

06 Németi János DSC_8754

07 Németi János DSC_8755

08 Németi János DSC_8756

09 Németi János DSC_8760

10 Németi János DSC_8761

11 Németi János DSC_8762

12 Németi János DSC_8763

13 Németi János DSC_8764

A Károlyi család és a Károlyi-kastély – előadó: Hágó Nándor, Nagykároly:

14 Hágó Nándor DSC_8765

15 Hágó Nándor DSC_8766

16 Hágó Nándor DSC_8767

17 Hágó Nándor DSC_8768

18 Hágó Nándor DSC_8769

19 Hágó Nándor DSC_8770

Arcképvázlat Cs. Sebestyén Károlyról – előadó: Filep Antal, Budapest:

20 Filep Antal DSC_8771

Nagykároly és környéke egykoron – előadó: Starmüller Géza, Kolozsvár:

21 Starmüller Géza DSC_8772

Az Újaradi Római Katolikus Egyház és templom története – előadó: Ujj János:

22 Ujj János DSC_8845

26 Ujj János DSC_8849

A nagykárolyi Károlyiak címerei – előadó: Fazekas Loránd, Szatmárnémeti:

23 Fazekas Lóránd DSC_8846

25 terem DSC_8848

A temesvári belvárosi zsinagóga története – előadó: Dr. Jancsó Árpád, Temesvár:

27 Jancsó Árpád DSC_8850

Pálos örökség a nagyváradi premontrei templomban – előadó: Pásztai Ottó, Nagyvárad, fölolvasta Szebeni Lajos:

29 Szebeni Lajos DSC_8852

Kelemen Lajos élete és munkássága – Előadó: Gaál György, Kolozsvár:

30 Gaal György DSC_8853

31 Gaal György DSC_8854

Adalékok Ormós Zsigmond jellemrajzához – előadó: Tácsi Erika, Temesvár:

32 Tácsi Erika DSC_8855

34 Tácsi Erika DSC_8857

35 Tácsi Erika DSC_8859

36 Tácsi Erika DSC_8860

37 Tácsi Erika DSC_8861

38 Tácsi Erika DSC_8862

39 Tácsi Erika DSC_8863

Nők, akik hazájuk iránti hűségüket 1848-49-ben tettekkel bizonyították – előadó: Dr. Vajda Sándor, Borosjenő:

41 Vajda Sándor DSC_8865

  42 Ujj János DSC_8866

43 Vajda Sándor, Ujj János DSC_8867

44 Vajda Sándor, Ujj János DSC_8868

Minoriták Aradon, a közjó szolgálatában – előadó: Matekovits Mihály, Arad, fölolvasta Olasz Angéla:

45 Olasz Angéla , Ujj János DSC_8869

46 Olasz Angéla DSC_8870

47 Ujj János DSC_8871

Dukrét Géza, a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság elnöke:

48 Dukrét Géza DSC_8872

49 Dukrét Géza DSC_8873

Egy Arad megyei nemesi család története – előadó: Deák József, Borossebes:

  50 Deák József DSC_8874

51 Deák József DSC_8875

Kétszáz esztendeje született Petrás Incze János – Halász Péter, Gyimesközéplok, fölolvasta Debreczeni-Droppán Béla:

52 Debreczeni-Droppán Béla DSC_8877

Halaváts Gyula geológus régészeti és építészettörténeti munkássága – előadó: Wanek Ferenc, Kolozsvár:

53 Wanek Ferenc DSC_8878

54 Wanek Ferenc DSC_8879

56 Wanek Ferenc DSC_8882

57 Wanek Ferenc DSC_8884

58 Wanek Ferenc DSC_8885

59 Wanek Ferenc DSC_8886

60 Wanek Ferenc DSC_8887

61 Wanek Ferenc DSC_8889

62 Wanek Ferenc DSC_8890

63 Wanek Ferenc DSC_8891

64 Wanek Ferenc DSC_8892

65 Wanek Ferenc DSC_8893

67 Wanek Ferenc DSC_8895

68 Wanek Ferenc DSC_8896

69 Wanek Ferenc DSC_8900

70 Wanek Ferenc DSC_8901

71 Wanek Ferenc DSC_8902

72 Wanek Ferenc DSC_8903

73 Wanek Ferenc DSC_8904

74 Wanek Ferenc DSC_8905

75 Wanek Ferenc DSC_8906

Sinka István költő, író életútja – előadó: Dánielisz Endre, Nagyszalonta:

76 Dánielisz Endre DSC_8907

77 Dánielisz Endre DSC_8908

Akiről nemigen beszélünk: Teleki Sándor – előadó: Nagy Béla, Élesd:

78 Nagy Béla DSC_8910

79 Nagy Béla DSC_8911

Sebestyén József a Közös tér közös örökség című albumot mutatta be:

81 Sebestyéj Nózsef 2 DSC_8913

82 Sebestyéj Nózsef 3DSC_8914

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..