Varga Ottó – Aradi vértanúk albuma, 1890.

Az album borítója, címnegyede, tartalomjegyzéke, epilógusa és képei.

ARADI VÉRTANÚK ALBUMA.

ARAD SZ. KIR. VÁROS KÖZÖNSÉGE ÉS AZ ARADI «KÖLCSEY-EGYESÜLET»

MEGBÍZÁSÁBÓL

SZERKESZTETTE

VARGA OTTÓ
TANÁR.

MÁSODIK, BŐVÍTETT KIADÁS.

FRANKLIN TÁRSULAT NYOMDÁJA – BUDAPEST.

ARAD SZ. KIR. VÁROS TULAJDONA.

MDCCCXC.

TARTALOM.

Az aradi vértanúk. (Költemény) Palágyi Lajostól 3

I. A KÜZDELEM.
Miért küzdöttünk? Varga Ottótól 9
A magyar szabadságharcz. Marcali Henriktől 15
Az aradi tizenhárom:
Kiss Ernő. Vendrei (Aschermann) Ferencztől 29
Nagy-Sándor József. Márki Sándortól 38
Aulich Lajos. Varga Ottótól 43
Török Ignácz. Lauko Alberttól 46
Pöltenberg Ernő. Varga Ottótól 48
Knézich Károly. Bóbik Gusztávtól 52
Damjanich János. Szomjas József- és Vendrei (Aschermann) Ferencztől 58
Leiningen-Westerburg Károly gr. Varga Ottótól 70
Vécsey Károly gr. Varga Ottótól 75
Lahner György. Lauko Alberttól 78
Dessewffy Aristid. Irányi Dánieltől 80
Schweidel József. Márki Sándortól 84
Lázár Vilmos. Varga Ottótól 88

II. GOLGOTHA.
A világosi fegyverletétel. Varga Oltótól 93
Az aradi várban. — Az utolsó órák. — Október 6. Tiszti Lajostól 105
A halottak, Iványi Ödöntől 134
Fátyolos idők. Degré Alajostól 140
Az első évforduló. Vadnay Károlytól 146
Tizenhárom. (Költemény.) Váradi Antaltól 154

III. APOTHEOSIS.
Október 6. (Költemény) ifj. Ábrányi Kornéltól 161
Az október hatodiki gyászünnepélyek. Lukácsy Miklóstól 163
A kivégzés helyének megjelölése. Dr. Barabás Bélától 169
A szobor története. Szőllőssy Károlytól 173
Az aradi vértanúk emléke (A szobor leírása) Szana Tamástól 181
Arad. Parecz Istvántól 191
A közös haza. Varga Ottótól 204
A magyar faj hegemóniája. Concha Győzőtől 211
Ima. Váradi Antaltól 221
(Epilógus) 223

EPILÓGUS.
Az Album szövegéhez. A munka tervezésekor és kivitelében az volt czélom, hogy lehetőleg mindent egykorúak, egyben-másban szereplők, kiváló tollak írjanak. Legnagyobb részt czélt értem; és ha nevem több czikk alatt fordul elő, mint magam is szeretném, annak ama sajnos eset az oka: hogy voltak szívesen vállalkozó munkatársaim, kik az utolsó pillanatig hitegettek és végre is — cserben hagytak. Így jutottam a mű középső részében levő czikkekhez és ha itt-ott gyöngeségök ezt elárulná ne rovassék az föl nékem.
Az Album képeihez. A tervezet határai között az illusztrácziók elkészítéséről Stetka Gyula, m. kir. festészeti mesteriskolai segédtanár és Mannheimer G. urak gondoskodtak. A szoborrész-letek fényképeit Zala Gy. úr bocsátotta szívességből rendelkezésemre. A 15 vértanú arczkép- medaillonjai a vértanú-szobornak részei és azok a gránittalapzatot ékítik köröskörül. — A «Harczkészség» alak előterén látható a szobrász is; arczképi érdekessége mellett e kép némi fogalmat nyújt a szobormű nagy méreteiről is.
Magának ez Albumnak létesítésében az érdem Arad város közönségét, illetve annak lelkes polgármesterét, Salacz Gyula urat, továbbá a helybeli «Kölcsey Egyesület»-et illeti. Tervezetemet ők karolták föl egész szívvel és a mű kiadásának költségeit ők fedezték, mert — kiadó e költ¬séges mű kiadására vállalkozni még subventióval sem mert.
Munkatársaimmal egyetemben fogadják mindnyájan köszönetemet.
A szerkesztő.

A MÁSODIK KIADÁSHOZ.
A hazai sajtó kivétel nélkül magasztalással fogadta e müvet és azt mondotta, hogy a hol csak magyar könyvet vesznek, ott hiányoznia nem szabad. Közönségünk szentesítette a sajtó nézetét, mikor az első kiadást voltaképen egy hét alatt elkapkodta. Sajtó és közönség ezekkel a legszebb jutalmat nyújtották e mű íróinak, művészeinek, melyről hálásan emlékezem most, mikor a közön¬ség kivánatára a mű új kiadásban jelenik meg.
A szövegben apró javításokon kívül lényeges változás nem történt. Gazdagodott azonban rajzai¬ban, mellékleteiben. Így kisebbet mellőzve, a szobor most fényképi fölvétel után közölve, az autogrammok pedig Leiningen és Pöltenberg utolsó, megható leveleivel szaporodtak. Jónak láttam ezeken kívül a sokszor nehezen olvasható, idegen nyelvű autogrammok fordításait is mellékelni e kiadásban. — Talán fölösleges — hisz széles Magyarország tudja lapjainkból — de a mű illusztráczióiról beszélve mégis szabadjon megjegyeznem: hogy Zichy M. remekei pusztán az ügy iránt való lelkesülésnek eredményei.
A minden esetre szokatlan és ez új kiadásnál sok nehézséget okozott némi ár-emelést azonban nem e változások tették szükségessé, hanem az, hogy eredetileg már a 10 ívre tervezett, hirdetett munka 14 ívben jelent meg és hogy eredeti árai mellett, minden eladás mellett — voltaképen deficzitben maradtunk.
Arad, 1890 november 10-én.
A szerkesztő.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .